Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 3
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 4
Bałuska Mirosław KOMITET WYBORCZY SLD 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-10-29 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5
Mandat nieobsadzony - 2012-10-29 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5 2013-01-27 Wybory samorządowe 2010 r. -
Skrobek Tomasz Artur KWW TOMASZA SKROBKA 2013-01-27 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Łęki Szlacheckie, zarządzone na dzień 27 stycznia 2013 r. - - - -
Okręg wyborczy nr 5
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 6
Brak zmian