Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 2
Kaźmierczak Roman Marian KWW MARCELI PIEKAREK "ZRÓBMY TO RAZEM" 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-02-23 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5
Mandat nieobsadzony - 2012-02-23 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5 2012-05-20 Wybory samorządowe 2010 r. -
Plich Artur Józef KWW ARTURA PLICHA 2012-05-20 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Moszczenica, zarządzone na dzień 20 maja 2012 r. - - - -
Okręg wyborczy nr 3
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 4
Jędrzejczyk Krzysztof Jacek KWW DARIUSZA MAGACZA 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-30 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2010-12-30 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2011-03-20 Wybory samorządowe 2010 r. -
Kawnik Mirosław KWW MK 2011-03-20 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Moszczenica, zarządzone na dzień 20 marca 2011 r. - okręg Nr 4 i okręg Nr 7. - - - -
Okręg wyborczy nr 5
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 6
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 7
Piekarek Marceli Leonard KWW MARCELI PIEKAREK "ZRÓBMY TO RAZEM" 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-30 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b
Mandat nieobsadzony - 2010-12-30 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b 2011-03-20 Wybory samorządowe 2010 r. -
Kałuzińska Czesława KWW CZESŁAWA KAŁUZIŃSKA 2011-03-20 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Moszczenica, zarządzone na dzień 20 marca 2011 r. - okręg Nr 4 i okręg Nr 7. - - - -