Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 3
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 4
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 5
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 6
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 7
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 8
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 9
Baranowski Piotr Wojciech KWW PRZYMIERZE GRABICY 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-29 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5
Mandat nieobsadzony - 2010-12-29 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5 2011-03-20 Wybory samorządowe 2010 r. -
Kalisiak Dariusz Tomasz KWW MAJDANY 2011-03-20 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Grabica, zarządzone na dzień 20 marca 2011 r. - okręg Nr 9. - - - -
Okręg wyborczy nr 10
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 11
Brak zmian