Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Rakowski Roman KW FORUM 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-17 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b
Mandat nieobsadzony - 2010-12-17 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b 2010-12-30 - -
Łysień Ewa Małgorzata KW SAMORZĄDOWY POWIAT ZIELONOGÓRSKI 2010-12-30 Następny z listy: KW SAMORZĄDOWY POWIAT ZIELONOGÓRSKI - - - -
Okręg wyborczy nr 2
Mosur Andrzej KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-17 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2010-12-17 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2010-12-30 - -
Zbaraszczuk Alicja Maria KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2010-12-30 Następny z listy: KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - - - -
Okręg wyborczy nr 3
Romankiewicz Krzysztof Edward KW SAMORZĄDOWY POWIAT ZIELONOGÓRSKI 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-09-19 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2013-09-19 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2013-11-28 - -
Pyrtko Danuta KW SAMORZĄDOWY POWIAT ZIELONOGÓRSKI 2013-11-28 Następny z listy: KW SAMORZĄDOWY POWIAT ZIELONOGÓRSKI - - - -
Okręg wyborczy nr 4
Brak zmian