Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 2
Kwaśniewski Wiesław Michał KWW NA RZECZ GMINY I MIASTA CZERWIEŃSK 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2014-04-23 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5
Mandat nieobsadzony - 2014-04-23 - - - - -
Okręg wyborczy nr 3
Motykiewicz Aleksander KWW NA RZECZ GMINY I MIASTA CZERWIEŃSK 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-06-27 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5
Mandat nieobsadzony - 2012-06-27 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5 2012-09-23 Wybory samorządowe 2010 r. -
Rudnicki Edward Józef KWW NA RZECZ GMINY I MIASTA CZERWIEŃSK 2012-09-23 Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Czerwieńsku, zarządzone na dzień 23 września 2012 r. - okręg nr 3 - - - -
Okręg wyborczy nr 4
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 5
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 6
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 7
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 8
Brak zmian