Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Andrasiak Mirosław KW FORUM 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-06 - odmowa złożenia ślubowania; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 1
Dziatko Apolinary KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-06 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Wojewoda Izabela Katarzyna KWW IZABELA WOJEWODA 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-11-30 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Bajor Roman Piotr KWW IZABELA WOJEWODA 2010-12-06 Następny z listy: KWW IZABELA WOJEWODA - - - -
Mandat nieobsadzony - 2010-12-06 - odmowa złożenia ślubowania; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 1 2010-12-21 - -
Kozłowski Julian KW FORUM 2010-12-21 Następny z listy: KW FORUM - - - -
Paterka Jan KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2010-12-21 Następny z listy: KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - - - -
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 3
Brak zmian