Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Skopowski Janusz Michał KWW SEBASTIAN CIEMNOCZOŁOWSKI 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-08-26 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2013-08-26 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2013-11-24 Wybory samorządowe 2010 r. -
Piwowar Barbara Maria KWW AKTYWNA RADA 2013-11-24 Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Kargowej, zarządzone na dzień 24 listopada 2013 r.- okręg nr 1 - - - -
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 3
Tarnowski Bronisław KWW KARGOWSKI BLOK WYBORCZY 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-06-17 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2013-06-17 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2013-09-15 Wybory samorządowe 2010 r. -
Karaś Barbara Maria KWW MŁODZI W RADZIE 2013-09-15 Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Kargowej, zarządzone na dzień 15 września 2013 r. - - - -
Okręg wyborczy nr 4
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 5
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 6
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 7
Brak zmian