Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Długosz Józef Stanisław KWW JÓZEFA DŁUGOSZA 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-10 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b
Mandat nieobsadzony - 2010-12-10 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b 2011-03-06 Wybory samorządowe 2010 r. -
Kaczoruk Krzysztof KWW "KK" 2011-03-06 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Miączyn zarządzone na dzień 6 marca 2011 r. - okręg nr 1 - - - -
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 3
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 4
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 5
Płotnikiewicz Tomasz KWW BOROWSKIEGO RYSZARDA 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-12-10 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2012-12-10 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2013-03-10 Wybory samorządowe 2010 r. -
Stoń Jarosław KWW JAROSŁAWA STONIA 2013-03-10 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Miączyn, zarządzone na dzień 10 marca 2013 r. - 2013-05-29 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2013-05-29 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2013-08-25 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Miączyn, zarządzone na dzień 10 marca 2013 r. -
Malec Marcin,Dariusz KWW MARCINA MALCA 2013-08-25 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Miączyn, zarządzone na dzień 25 sierpnia 2013 r. - - - -
Okręg wyborczy nr 6
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 7
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 8
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 9
Grądz Jarosław Ryszard KWW STANISŁAWA KAPICY 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-12-31 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Tambor Marcin Grzegorz KWW JÓZEFA DŁUGOSZA 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-02-28 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2012-02-28 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2012-05-20 Wybory samorządowe 2010 r. -
Sagan Tomasz KWW TOMASZA SAGANA 2012-05-20 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Miączyn, zarządzone na dzień 20 maja 2012 r. - - - -
Mandat nieobsadzony - 2012-12-31 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2013-03-10 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Miączyn, zarządzone na dzień 20 maja 2012 r. -
Bilski Jerzy KWW JERZEGO BILSKIEGO 2013-03-10 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Miączyn, zarządzone na dzień 10 marca 2013 r. - - - -
Okręg wyborczy nr 10
Brak zmian