Okręg wyborczy nr 5
Granice: Zawalów, Zawalów-Kolonia
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
3 Szkoła Podstawowa, Zawalów, 22-455 Miączyn PowszechnyTakNie 680 116
17,06%116114 98,28%
Podsumowanie680116
17,06%11611498,28%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARCINA MALCA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Malec Marcin,Dariusz 47 Zawalów 77
67.54% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRAŻYNY KRYGIEL - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Krygiel Grażyna 32 Zawalów-Kolonia 37
32.46% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej