Okręg wyborczy nr 5
Granice: Zawalów, Zawalów-Kolonia
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
3 Szkoła Podstawowa, Zawalów, 22-455 Miączyn PowszechnyTakNie 677 94
13,88%9494 100,00%
Podsumowanie67794
13,88%9494100,00%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAROSŁAWA STONIA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Stoń Jarosław 28 Zawalów 63
67.02% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WIESŁAWA STEPOWSKIEGO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Stepowski Wiesław Edward 54 Zawalów-Kolonia 31
32.98% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej

Okręg wyborczy nr 9
Granice: Niewirków, Niewirków-Kolonia
Status: Głosowanie nie zostanie przeprowadzone, gdyż liczba kandydatów nie przekracza liczby wybieranych radnych
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
7 Szkoła Podstawowa, Niewirków, 22-455 Miączyn PowszechnyNieNie - - ---- -
Podsumowanie00--00-
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JERZEGO BILSKIEGO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Bilski Jerzy 40 Niewirków Wybrany bez głosowania -
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej