Okręg wyborczy nr 1
Granice: Miączyn
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Gimnazjum, Miączyn PowszechnyTakNie 585 158
27,01%158158 100,00%
Podsumowanie585158
27,01%158158100,00%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NASZA GMINA MIĄCZYN" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Kozyra Iwona 35 Miączyn 68
43.04% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "KRZYSZTOFA KACZORUKA" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Kaczoruk Krzysztof 47 Miączyn 90
56.96% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej