History of changes of the cast of the council
Family name and given names Committee Commencement of the vacancy or entry of the mandateFilling the vacancy or loss of mandate
    Date     ElectionsLegal basis    Date     ElectionsLegal basis
Constituency no. 1
CHABOWSKI ZBIGNIEW TADEUSZ KWW UNIA DLA PRZYSZŁOŚCI 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2014-02-14 - naruszenie ustawowych zakazów łączenia mandatu z wykonywaniem funkcji lub prowadzeniem działalności gospodarczej; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2a
Vacant councilor - 2014-02-14 - naruszenie ustawowych zakazów łączenia mandatu z wykonywaniem funkcji lub prowadzeniem działalności gospodarczej; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2a 2014-04-29 - -
PIETRZAK WOJCIECH KWW UNIA DLA PRZYSZŁOŚCI 2014-04-29 Następny z listy: KWW UNIA DLA PRZYSZŁOŚCI - - - -
Constituency no. 2
No change
Constituency no. 3
GRÓDECKI FRANCISZEK BOGDAN KW IDZIEMY RAZEM 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-03-02 - orzeczenie o nieważności wyborów lub wyboru radnego; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 61 ust. 2
Vacant councilor - 2012-03-02 - orzeczenie o nieważności wyborów lub wyboru radnego; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 61 ust. 2 2012-03-18 Wybory samorządowe 2010 r. -
ŁAKOMY BOGDAN KW IDZIEMY RAZEM 2012-03-18 Wybory ponowne do Rady Powiatu w Gryficach, zarządzone na dzień 18 marca 2012 r. - okręg nr 3 - - - -