History of changes of the cast of the council
Family name and given names Committee Commencement of the vacancy or entry of the mandateFilling the vacancy or loss of mandate
    Date     ElectionsLegal basis    Date     ElectionsLegal basis
Constituency no. 1
No change
Constituency no. 2
BARAŃSKI BOGUSŁAW STANISŁAW KWW SOLIDARNA GMINA 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-30 - naruszenie ustawowych zakazów łączenia mandatu z wykonywaniem funkcji lub prowadzeniem działalności gospodarczej; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2a
Vacant councilor - 2010-12-30 - naruszenie ustawowych zakazów łączenia mandatu z wykonywaniem funkcji lub prowadzeniem działalności gospodarczej; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2a 2011-03-13 Wybory samorządowe 2010 r. -
Sitarski Stanisław KWW DLA TRZEBIATOWA 2011-03-13 Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Trzebiatowie zarządzone na dzień 13.03.2011 r. - okręg nr 2 - - - -
Constituency no. 3
No change
Constituency no. 4
No change
Constituency no. 5
No change
Constituency no. 6
No change
Constituency no. 7
No change
Constituency no. 8
No change
Constituency no. 9
No change
Constituency no. 10
DĄBROWSKI WIESŁAW KW IDZIEMY RAZEM 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-08-25 - naruszenie ustawowych zakazów łączenia mandatu z wykonywaniem funkcji lub prowadzeniem działalności gospodarczej; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2a
Vacant councilor - 2011-08-25 - naruszenie ustawowych zakazów łączenia mandatu z wykonywaniem funkcji lub prowadzeniem działalności gospodarczej; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2a 2011-11-20 Wybory samorządowe 2010 r. -
Ruszkowski Sławomir Stanisław KWW MRZEŻYNO-ROBY-ROGOWO 2011-11-20 Wybory uzupełniające Rady Miejskiej w Trzebiatowie zarządzone na dzień 20 listopada 2011 r. - - - -