History of changes of the cast of the council
Family name and given names Committee Commencement of the vacancy or entry of the mandateFilling the vacancy or loss of mandate
    Date     ElectionsLegal basis    Date     ElectionsLegal basis
Constituency no. 1
No change
Constituency no. 2
No change
Constituency no. 3
WOJCIECHOWICZ IRENEUSZ ANTONI KWW IRENEUSZ WOJCIECHOWICZ 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-17 - odmowa złożenia ślubowania; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 1
Vacant councilor - 2010-12-17 - odmowa złożenia ślubowania; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 1 2011-03-13 Wybory samorządowe 2010 r. -
Mikulski Dariusz Stefan KWW IDZIEMY RAZEM 2011-03-13 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Karnice zarządzone na dzień 13.03.2011 r. - okręg nr 3 - - - -
Constituency no. 4
No change
Constituency no. 5
STAWICKI JANUSZ KOMITET WYBORCZY SLD 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2014-04-07 - utrata prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 3
SZYDLIK WIESŁAW ANDRZEJ KOMITET WYBORCZY SLD 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-03-15 - naruszenie ustawowych zakazów łączenia mandatu z wykonywaniem funkcji lub prowadzeniem działalności gospodarczej; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2a
Vacant councilor - 2011-03-15 - naruszenie ustawowych zakazów łączenia mandatu z wykonywaniem funkcji lub prowadzeniem działalności gospodarczej; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2a 2012-02-26 Wybory samorządowe 2010 r. -
Szydlik Wiesław Andrzej KWW WIESŁAWA SZYDLIKA 2012-02-26 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Karnice, zarządzone na dzień 26 lutego 2012 r. - okr.wyb. nr 5 - - - -
Vacant councilor - 2014-04-07 - - - - -
Constituency no. 6
No change
Constituency no. 7
No change
Constituency no. 8
No change