History of changes of the cast of the council
Family name and given names Committee Commencement of the vacancy or entry of the mandateFilling the vacancy or loss of mandate
    Date     ElectionsLegal basis    Date     ElectionsLegal basis
Constituency no. 1
Długosz Piotr KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-09 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b
Vacant councilor - 2010-12-09 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b 2010-12-29 - -
Tramowski Przemysław Franciszek KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2010-12-29 Następny z listy: KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - - - -
Constituency no. 2
Mainka Andrzej Józef KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-09 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Maternik Roman Mieczysław KWW "SAMORZĄDNI" GMINY OPALENICA 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-02 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b
Vacant councilor - 2010-12-09 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2010-12-29 - -
Najdek Paweł KWW "SAMORZĄDNI" POWIATU NOWOTOMYSKIEGO 2010-12-09 Następny z listy: KWW "SAMORZĄDNI" POWIATU NOWOTOMYSKIEGO - - - -
Szulc Tomasz Marian KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2010-12-29 Następny z listy: KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - - - -
Constituency no. 3
No change
Constituency no. 4
No change