History of changes of the cast of the council
Family name and given names Committee Commencement of the vacancy or entry of the mandateFilling the vacancy or loss of mandate
    Date     ElectionsLegal basis    Date     ElectionsLegal basis
Constituency no. 1
Jaroński Mariusz Jerzy KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-09-27 - utrata prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 3, stwierdzona uchwałą rady miejskiej (uchwała została zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po przywróceniu terminu na wniesienie skargi)
Żuchowski Henryk KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-09-30 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Jaroński Mariusz Jerzy KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2012-09-27 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu sygn. akt II SA/Po 981/12 z dnia 18 września 2013 r. stwierdzający nieważność uchwały rady miejskiej w sprawie wygaśnięcia mandatu. - - -
Vacant councilor - 2012-09-27 - utrata prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 3, stwierdzona uchwałą rady miejskiej (uchwała została zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po przywróceniu terminu na wniesienie skargi) 2012-12-16 Wybory samorządowe 2010 r. -
Przewoźny Piotr Michał KWW PIOTR PRZEWOŹNY 2012-12-16 Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Lwówku, zarządzone na dzień 16 grudnia 2012 r. - - - -
Vacant councilor - 2013-09-30 - - - - -
Constituency no. 2
Krakowiak Henryk KWW "MOI KANDYDACI" 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2014-01-23 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5
Vacant councilor - 2014-01-23 - - - - -
Constituency no. 3
No change
Constituency no. 4
No change
Constituency no. 5
No change
Constituency no. 6
No change
Constituency no. 7
No change
Constituency no. 8
No change
Constituency no. 9
No change