History of changes of the cast of the council
Family name and given names Committee Commencement of the vacancy or entry of the mandateFilling the vacancy or loss of mandate
    Date     ElectionsLegal basis    Date     ElectionsLegal basis
Constituency no. 1
Piechota Stanisław Bernard KWW "WSPÓLNA GMINA" 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-06 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b
Vacant councilor - 2010-12-06 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b 2011-03-06 Wybory samorządowe 2010 r. -
Drobnik Stefania Maria KWW "WSPÓLNA GMINA" 2011-03-06 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Miedzichowo zarządzone na dzień 6 marca 2011r. - okręg nr 1 - - - -
Constituency no. 2
No change
Constituency no. 3
No change
Constituency no. 4
No change
Constituency no. 5
No change
Constituency no. 6
No change
Constituency no. 7
No change
Constituency no. 8
No change
Constituency no. 9
Stachowiak Edward KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-06-12 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Vacant councilor - 2012-06-12 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2012-09-09 Wybory samorządowe 2010 r. -
Szczepaniak Grzegorz KWW "'WSPÓLNA GMINA" 2012-09-09 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Miedzichowo, zarządzone na dzień 09 września 2012 r. - - - -