Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Borowiec Janina Maria KWW E.RĘBECKIEJ- SABAK - PRZYJAZNA GMINA 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-12-29 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2011-12-29 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2012-03-25 Wybory samorządowe 2010 r. -
Juszczyk Bartosz Paweł KWW BARTOSZA JUSZCZYK 2012-03-25 Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Mirosławca, zarządzone na dzień 25 marca 2012 r. - okręg wyborczy nr 1 i nr 4. - - - -
Okręg wyborczy nr 2
Bartosik Dariusz KWW PIOTRA PAWLIKA 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-01-31 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2011-01-31 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2011-04-17 Wybory samorządowe 2010 r. -
Beer Janusz Władysław KWW JANUSZA BEER 2011-04-17 Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Mirosławcu zarządzone na dzień 17 kwietnia 2011r. - okręg nr 2 - - - -
Okręg wyborczy nr 3
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 4
Sabara Dorota Katarzyna KWW E.RĘBECKIEJ- SABAK - PRZYJAZNA GMINA 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-12-29 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2011-12-29 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2012-03-25 Wybory samorządowe 2010 r. -
Plewa Grzegorz Krzysztof KWW GP 2012-03-25 Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Mirosławca, zarządzone na dzień 25 marca 2012 r. - okręg wyborczy nr 1 i nr 4. - - - -
Okręg wyborczy nr 5
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 6
Brak zmian