Okręg wyborczy nr 2
Granice: Granica okręgu dla północnej części miasta Mirosławiec przebiega wzdłuż ul. Wolności (włącznie) do skrzyżowania z ul. Kościuszki.
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
2 Ośrodek Kultury w Mirosławcu, ul. Parkowa 1, Mirosławiec PowszechnyTakNie 1164 198
17,01%198198 100,00%
Podsumowanie1164198
17,01%198198100,00%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA KRAWCZYKA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Krawczyk Paweł 38 Mirosławiec 56
28.28% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIOTRA SARYCZEW - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Saryczew Piotr Paweł 35 Mirosławiec 41
20.71% Nie
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANUSZA BEER - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Beer Janusz Władysław 60 Mirosławiec 64
32.32% Tak
Lista nr 4 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KATARZYNY MAZUR - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Mazur Katarzyna 30 Mirosławiec 18
9.09% Nie
Lista nr 5 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEOKADII JANCZEWSKIEJ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Janczewska Leokadia 62 Mirosławiec 19
9.60% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej