Okręg wyborczy nr 1
Granice: Granica okręgu dla południowej części miasta Mirosławca przebiega wzdłuż ul. Wolności (bez posadowionych przy niej budynków) do ul. Kościuszki (wraz z nią włącznie).
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Zespół Szkół w Mirosławcu, ul. Wolności 21, 78-650 Mirosławiec PowszechnyNieNie 1317 115
8,73%115114 99,13%
Podsumowanie1317115
8,73%11511499,13%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA KRAWCZYKA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Krawczyk Paweł 39 Mirosławiec 48
42.11% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BARTOSZA JUSZCZYK - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Juszczyk Bartosz Paweł 33 Mirosławiec 66
57.89% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej

Okręg wyborczy nr 4
Granice: Miejscowość Mirosławiec Górny.
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
3 Świetlica Środowiskowa w Mirosławcu Górnym, ul. Osiedle XXX - lecia LLP 4 1, Mirosławiec Górny, 78-651 Mirosławiec PowszechnyTakNie 525 150
28,57%150147 98,00%
Podsumowanie525150
28,57%15014798,00%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA MADAJEWSKIEGO "MIROSŁAWIEC GÓRNY" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Madajewski Marek Marian 66 Mirosławiec Górny 53
36.05% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRZEGORZA PLEWY - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Plewa Grzegorz Krzysztof 33 Mirosławiec Górny 94
63.95% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej