Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 3
GIBALSKA WIESŁAWA EWA KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-06-26 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
KILJAŃSKI PIOTR STEFAN KWW "WSPÓLNIE DLA GMINY SIEMYŚL" 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-04-18 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2012-04-18 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2012-07-01 Wybory samorządowe 2010 r. -
Mandat nieobsadzony - 2012-06-26 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2013-03-24 Wybory samorządowe 2010 r. -
Wasylów Dorota KWW "RAZEM" 2012-07-01 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Siemyśl, zarządzone na dzień 01 lipca 2012 r. - okręg wyborczy nr 3 - - - -
Dobrowolski Łukasz KWW DOBRO DLA GMINY 2013-03-24 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Siemyśl, zarządzone na dzień 24 marca 2013 r - okręg wyborczy nr 3. - - - -
Okręg wyborczy nr 4
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 5
DOŁKOWSKI MAREK KWW DLA PRZYSZŁOŚCI GMINY 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-20 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b
Mandat nieobsadzony - 2010-12-20 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b 2011-03-20 Wybory samorządowe 2010 r. -
DOBROWOLSKI JAKUB KWW DDGS 2011-03-20 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Siemyśl zarządzone na dzień 20 marca 2011 r. - okręg nr 5 - - - -
Okręg wyborczy nr 6
Brak zmian