Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 3
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 4
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 5
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 6
Kołakowski Jerzy Stanisław KWW "SAMI SWOI" 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-30 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Wolski Jerzy Ryszard KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-02-03 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2010-12-30 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2011-01-28 - -
Kwieciński Ariusz Krzysztof KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2011-01-28 Następny z listy: KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - - - -
Różycki Wojciech Adam KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2012-03-02 Następny z listy: KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - - - -