Okręg wyborczy nr 5
Granice: Sołectwo Siemyśl
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
2 Zespół Szkół im. Noblistów Polskich w Siemyślu, ul. Szkolna 10, Siemyśl PowszechnyTakNie 702 135
19,23%135134 99,26%
Podsumowanie702135
19,23%13513499,26%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW HALINY WAWRZYNIAK - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 WAWRZYNIAK HALINA 58 SIEMYŚL 52
38.81% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOBRO DLA GMINY SIEMYŚL - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 DOBROWOLSKI JAKUB 27 SIEMYŚL 82
61.19% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej