Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 3
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 4
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 5
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 6
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 7
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 8
Dorawa Bogumiła KWW MORYŃSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-05-31 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2011-05-31 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2011-08-07 Wybory samorządowe 2010 r. -
Laska Ryszard Paweł KWW RAZEM DLA BIELINA 2011-08-07 Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Moryniu zarządzone na dzień 7.08.2011 r. - okręg 8 - - - -
Okręg wyborczy nr 9
Brak zmian