Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 3
KONARSKI WOJCIECH ANDRZEJ KWW INICJATYWA SAMORZĄDOWA 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-10-01 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2013-10-01 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2013-10-24 - -
SZELĄŻEK ANDRZEJ KWW INICJATYWA SAMORZĄDOWA 2013-10-24 Następny z listy: KWW INICJATYWA SAMORZĄDOWA - - - -
Okręg wyborczy nr 4
NIEDŹWIECKI RYSZARD STANISŁAW KWW INICJATYWA SAMORZĄDOWA 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2014-03-20 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2014-03-20 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2014-04-24 - -
RUCHNIAK TADEUSZ KWW INICJATYWA SAMORZĄDOWA 2014-04-24 Następny z listy: KWW INICJATYWA SAMORZĄDOWA - - - -