Okręg wyborczy nr 8
Granice: Sołectwo Bielin Osada: Macierz
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
2 Ośrodek Kulturalno-Sportowy, Bielin, 74-503 Moryń PowszechnyNieNie 414 154
37,20%154150 97,40%
Podsumowanie414154
37,20%15415097,40%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNE CELE - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Sobczyńska Anna 29 Bielin 71
47.33% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA BIELINA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Laska Ryszard Paweł 61 Bielin 79
52.67% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej