Okręg wyborczy nr 5
Granice: Cerkwica, Gościmierz, Modlimowo, Mojszewo, Witomierz
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
2 Szkoła Podstawowa, ul.Szkolna 7, 72-342 Cerkwica PowszechnyNieNie 1128 466
41,31%466454 97,42%
Podsumowanie1128466
41,31%46645497,42%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA CERKWICA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Fryt Iwona Mieczysława 45 Cerkwica 208
45.81% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WIESŁAWA SZYDLIKA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Szydlik Wiesław Andrzej 54 Cerkwica 246
54.19% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej