Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 3
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 4
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 5
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 6
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 7
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 8
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 9
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 10
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 11
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 12
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 13
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 14
Kaczmarek Sławomir KWW NOWE KARLINO, NOWA GMINA 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-10-26 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2012-10-26 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2013-01-20 Wybory samorządowe 2010 r. -
Klepuszewska Beata KWW Karlińskie Forum Samorządowe 2013-01-20 Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Karlina, zarządzone na dzień 20 stycznia 2013 r - okręg wyborczy nr 14. - - - -
Okręg wyborczy nr 15
Matwiejuk Angelika Maria KWW NOWE KARLINO, NOWA GMINA 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2014-01-31 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2014-01-31 - - - - -