Okręg wyborczy nr 14
Granice: Domacyno, Garnki, Gościnko, Karwin, Zwartowo
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
6 Szkoła Podstawowa, Karwin, 78-230 Karlino PowszechnyNieNie 497 224
45,07%224220 98,21%
Podsumowanie497224
45,07%22422098,21%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW Nasza Gmina - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Ręcławowicz Henryk 53 Domacyno 98
44.55% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW Karlińskie Forum Samorządowe - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Klepuszewska Beata 41 Gościnko 122
55.45% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej