Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Bagiński Krzysztof Józef KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE BIAŁOGARD 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-13 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b
Stachowiak Małgorzata Zofia KOMITET WYBORCZY SLD 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-01-28 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Kodź Anna KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE BIAŁOGARD 2010-12-30 Następny z listy: KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE BIAŁOGARD - - - -
Mandat nieobsadzony - 2011-01-28 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2011-03-04 - -
Szyszlak Krzysztof Adam KOMITET WYBORCZY SLD 2011-03-04 Następny z listy: KOMITET WYBORCZY SLD - - - -
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 3
Miśko Waldemar Włodzimierz KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-13 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b
Mandat nieobsadzony - 2010-12-13 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b 2010-12-30 - -
Anusz Marek KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2010-12-30 Następny z listy: KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - - - -