Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 2
Szczepańska Jolanta Barbara KWW MACIEJA MYCZKI 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-03-16 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2012-03-16 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2012-06-10 Wybory samorządowe 2010 r. -
Oszkiel Dorota KWW DOROTY OSZKIEL 2012-06-10 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Białogard, zarządzone na dzień 10 czerwca 2012 r. - okręg wyborczy nr 2 - - - -
Okręg wyborczy nr 3
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 4
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 5
Budzyński Jan Henryk KWW WSPÓLNA GMINA XXI 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-01-05 - orzeczenie o nieważności wyborów lub wyboru radnego; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 61 ust. 2
Mandat nieobsadzony - 2011-01-05 - orzeczenie o nieważności wyborów lub wyboru radnego; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 61 ust. 2 2011-03-06 Wybory samorządowe 2010 r. -
Budzyński Jan Henryk KWW WSPÓLNA GMINA XXI 2011-03-06 Wybory ponowne do Rady Gminy Białogard zarządzone na dzień 6 marca 2011r. - okręg nr 5 - - - -
Okręg wyborczy nr 6
Husak Zenona Zofia KWW MACIEJA MYCZKI 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-04-23 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2013-04-23 - - - - -
Okręg wyborczy nr 7
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 8
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 9
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 10
Brak zmian