Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 3
Ostojski Aleksander KWW ALEKSANDRA OSTOJSKIEGO 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-03-23 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5
Mandat nieobsadzony - 2012-03-23 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5 2012-06-17 Wybory samorządowe 2010 r. -
Szcześniak Bożena Ewa KWW BOŻENY SZCZEŚNIAK 2012-06-17 Wybory uzupełniające do Rady Miasta i Gminy Gołańcz zarządzone na dzień 17 czerwca 2012 r. - - - -
Okręg wyborczy nr 4
Wenzel Rafał Tadeusz KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-10-22 - utrata prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 3
Mandat nieobsadzony - 2012-10-22 - utrata prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 3 2013-01-13 Wybory samorządowe 2010 r. -
Czajkowski Kazimierz KWW WSI CZERLIN 2013-01-13 Wybory uzupełniające do Rady Miasta i Gminy Gołańcz, zarządzone na dzień 13 stycznia 2013 r. - - - -
Okręg wyborczy nr 5
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 6
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 7
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 8
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 9
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 10
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 11
Brak zmian