Okręg wyborczy nr 4
Granice: Wsie: Oleszno, Bogdanowo, Czerlin
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
2 Gołaniecki Ośrodek Kultury, ul. Dr Piotra Kowalika 1, 62-130 Gołańcz PowszechnyNieNie 492 174
35,37%174172 98,85%
Podsumowanie492174
35,37%17417298,85%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BOGDANA ZIĘTARY - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Ziętara Bogdan Andrzej 50 Oleszno 73
42.44% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSI CZERLIN - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Czajkowski Kazimierz 52 Czerlin 99
57.56% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej