Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Pawlak Janusz Antoni KWW GMINY PAKOSŁAW 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-03-27 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2013-03-27 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2013-06-23 Wybory samorządowe 2010 r. -
Celka Katarzyna KWW "ZIELONI" 2013-06-23 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Pakosław, zarządzone na dzień 23 czerwca 2013 r. - - - -
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 3
Paca Zbigniew KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE W RAWICZU 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-05-30 - utrata prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 3
Mandat nieobsadzony - 2012-05-30 - utrata prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 3 2012-08-26 Wybory samorządowe 2010 r. -
Jakubowska Agnieszka KWW wsi Dębionka 2012-08-26 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Pakosław, zarządzone na dzień 26 sierpnia 2012 r. - - - -
Okręg wyborczy nr 4
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 5
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 6
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 7
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 8
Brak zmian