Okręg wyborczy nr 3
Granice: Dębionka, Kubeczki, Niedżwiadki
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Szkoła Podstawowa, Chojno 6a, 63-921 Chojno PowszechnyTakNie 143 46
32,17%4646 100,00%
Podsumowanie14346
32,17%4646100,00%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW Stanisława Zygmanowskiego - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Zygmanowski Stanisław 59 Niedźwiadki 19
41.30% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW wsi Dębionka - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Jakubowska Agnieszka 25 Dębionka 27
58.70% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej