Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 3
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 4
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 5
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 6
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 7
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 8
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 9
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 10
Zawieja Adam Henryk KWW WSPÓLNOTA 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-11-03 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5
Mandat nieobsadzony - 2011-11-03 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5 2012-02-19 Wybory samorządowe 2010 r. -
Mądroszyk Maria Jolanta KWW "SZEWCE" 2012-02-19 Wybory uzupełniające do Rady Miasta i Gminy Buk, zarządzone na dzień 19 lutego 2012 r. - - - -
Okręg wyborczy nr 11
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 12
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 13
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 14
Brak zmian