Okręg wyborczy nr 10
Granice: obszary wsi: - Szewce, - Szewce-Zgoda wraz z posesjami położonymi na tych obszarach.
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
5 Szkoła Podstawowa, ul. Bukowska 151, Szewce, 64-320 Buk PowszechnyNieNie 550 294
53,45%294289 98,30%
Podsumowanie550294
53,45%29428998,30%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "SZEWCE" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Mądroszyk Maria Jolanta 51 Szewce 149
51.56% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BARBARY SULIGA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Suliga Barbara Maria 44 Szewce Zgoda 140
48.44% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej