Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Chudziak Waldemar Piotr KW POROZUMIENIE ZIEMIA KOŚCIAŃSKA 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-02-16 - naruszenie ustawowych zakazów łączenia mandatu z wykonywaniem funkcji lub prowadzeniem działalności gospodarczej; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2a
Mandat nieobsadzony - 2012-02-16 - naruszenie ustawowych zakazów łączenia mandatu z wykonywaniem funkcji lub prowadzeniem działalności gospodarczej; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2a 2012-07-01 Wybory samorządowe 2010 r. -
Nowak Jerzy Robert KWW JURKOWO ŚWINIEC 2012-07-01 Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Krzywinia, zarządzone na dzień 01 lipca 2012 r. - - - -
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 3
Lemański Jan Franciszek KWW - SOŁTYSI DLA GMINY 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-12-07 - naruszenie ustawowych zakazów łączenia mandatu z wykonywaniem funkcji lub prowadzeniem działalności gospodarczej; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2a
Mandat nieobsadzony - 2011-12-07 - naruszenie ustawowych zakazów łączenia mandatu z wykonywaniem funkcji lub prowadzeniem działalności gospodarczej; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2a 2012-03-04 Wybory samorządowe 2010 r. -
Landzwojczak Mieczysław Kazimierz KWW Nasza Jerka 2012-03-04 Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Krzywinia, zarządzone na dzień 04 marca 2012 r. - - - -
Okręg wyborczy nr 4
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 5
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 6
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 7
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 8
Mielczarek Magdalena KWW - SOŁTYSI DLA GMINY 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-02-16 - naruszenie ustawowych zakazów łączenia mandatu z wykonywaniem funkcji lub prowadzeniem działalności gospodarczej; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2a
Mandat nieobsadzony - 2012-02-16 - naruszenie ustawowych zakazów łączenia mandatu z wykonywaniem funkcji lub prowadzeniem działalności gospodarczej; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2a 2012-07-01 Wybory samorządowe 2010 r. -
Mielczarek Magdalena KWW NOWY DWÓR-ŻELAZNO NASZE MAŁE WIOSKI 2012-07-01 Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Krzywinia, zarządzone na dzień 01 lipca 2012 r. - - - -
Okręg wyborczy nr 9
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 10
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 11
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 12
Brak zmian