Okręg wyborczy nr 3
Granice: Jerka
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
2 Zespół Szkół, ul. Szkolna 5, Jerka, 64-010 Krzywiń PowszechnyNieNie 1148 337
29,36%337329 97,63%
Podsumowanie1148337
29,36%33732997,63%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW Nasza Jerka - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Landzwojczak Mieczysław Kazimierz 71 Jerka 168
51.06% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW - dla Jerki - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Lemański Jan Franciszek 63 Jerka 161
48.94% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej