Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 3
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 4
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 5
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 6
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 7
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 8
Bartczak Józef KWW POROZUMIENIE "RAZEM DLA GMINY" 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-04-13 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5
Mandat nieobsadzony - 2011-04-13 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5 2011-06-19 Wybory samorządowe 2010 r. -
Michalak Zofia Danuta KWW ZOFII MICHALAK 2011-06-19 Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Rychwale zarządzone na dzień 19 czerwca 2011 r. - okręg nr 8 - - - -
Okręg wyborczy nr 9
Brak zmian