Okręg wyborczy nr 8
Granice: Sołectwa: Modlibogowice, Wardężyn
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
2 Szkoła Podstawowa, Dąbroszyn 47, Dąbroszyn PowszechnyTakNie 331 207
62,54%207196 94,69%
Podsumowanie331207
62,54%20719694,69%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZOFII MIACHALAK - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Michalak Zofia Danuta 54 Modlibogowice 120
61.22% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NASZ WARDĘŻYN"` - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Brzęcki Jan 50 Wardężyn 76
38.78% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej