Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 3
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 4
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 5
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 6
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 7
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 8
Herudziński Andrzej KOMITET WYBORCZY SLD 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-11-28 - utrata prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 3
Mandat nieobsadzony - 2013-11-28 - utrata prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 3 2014-02-16 Wybory samorządowe 2010 r. -
Spławska Wioletta KWW "DLA POSADY" 2014-02-16 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kazimierz Biskupi, zarządzone na dzień 16 lutego 2014 r. w okręgu wyborczym Nr 8 - - - -
Okręg wyborczy nr 9
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 10
Brak zmian