Okręg wyborczy nr 8
Granice: Miejscowość: Posada
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
6 Pałac w Posadzie, ul. Tuwima 2, Posada, 62-530 Kazimierz Biskupi PowszechnyNieNie 1631 260
15,88%259258 99,61%
Podsumowanie1631260
15,88%25925899,61%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "DLA POSADY" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Spławska Wioletta 38 Posada 123
47.67% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JOANNY RADECKIEJ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Radecka Joanna 34 Posada 21
8.14% Nie
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA KARPY - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Karpa Marek Andrzej 49 Posada 75
29.07% Nie
Lista nr 4 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA CZAJKOWSKIEGO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania, poparcie Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Czajkowski Krzysztof Grzegorz 29 Posada, popierany przez Polskie Stronnictwo Ludowe 39
15.12% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej