Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Banaszak Marianna KWW GOSPODARNA GMINA KISZKOWO 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-08-22 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5
Mandat nieobsadzony - 2013-08-22 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5 2013-11-17 Wybory samorządowe 2010 r. -
Kaniasta Anna KWW WSPÓLNE DOBRO - GMINA KISZKOWO 2013-11-17 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kiszkowo, zarządzone na dzień 17 listopada 2013 r. - - - -
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 3
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 4
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 5
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 6
Brak zmian