Okręg wyborczy nr 1
Granice: sołectwo Kiszkowo z wsiami Brudzewko, Darmoszewo, Łubowice, sołectwo Łubowiczki
Status: Głosowanie nie zostanie przeprowadzone, gdyż liczba kandydatów nie przekracza liczby wybieranych radnych
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Polna 33, 62-280 Kiszkowo PowszechnyTakNie - - ---- -
Podsumowanie00--00-
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNE DOBRO - GMINA KISZKOWO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Kaniasta Anna 43 Kiszkowo Wybrany bez głosowania -
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej