Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Drożdżewski Mieczysław Tomasz KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-09 - odmowa złożenia ślubowania; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 1
Sobkowiak Jacek KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-06-28 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2010-12-09 - odmowa złożenia ślubowania; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 1 2010-12-16 - -
Peda-Graczyk Dorota Magdalena KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE 2010-12-16 Następny z listy: KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE - - - -
Karolak Ryszard Edmund KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2012-08-30 Następny z listy: KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - - - -
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 3
Siwiński Witold KWW ZIEMI PRZEDECKIEJ 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-11-30 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b
Mandat nieobsadzony - 2010-11-30 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b 2010-12-09 - -
Kowalewski Marek Andrzej KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2010-12-09 Następny z listy: KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - - - -
Okręg wyborczy nr 4
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 5
Marciniak Stanisław Waldemar KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-09 - odmowa złożenia ślubowania; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 1
Mandat nieobsadzony - 2010-12-09 - odmowa złożenia ślubowania; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 1 2010-12-16 - -
Ochędalska Ewa Maria KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE 2010-12-16 Następny z listy: KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE - - - -
Okręg wyborczy nr 6
Brak zmian