Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 2
Prześniak Stanisław KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-01-26 - naruszenie ustawowych zakazów łączenia mandatu z wykonywaniem funkcji lub prowadzeniem działalności gospodarczej; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2a
Siwik Jolanta Joanna KWW FORUM SAMORZĄDOWE POWIATU PISKIEGO 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-08-09 - utrata prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 3
Mandat nieobsadzony - 2012-01-26 - naruszenie ustawowych zakazów łączenia mandatu z wykonywaniem funkcji lub prowadzeniem działalności gospodarczej; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2a 2012-04-22 Wybory samorządowe 2010 r. -
Stawryłło Andrzej Romuald KWW FORUM SAMORZĄDOWE RUCIANEGO-NIDY 2012-04-22 Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Ruciane-Nida, zarządzone na dzień 22 kwietnia 2012 r. - - - -
Mandat nieobsadzony - 2013-08-09 - utrata prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 3 2013-11-03 Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Ruciane-Nida, zarządzone na dzień 22 kwietnia 2012 r. -
Kossakowski Janusz Roman KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA RUCIANE-NIDA 2013-11-03 Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Ruciane-Nida, zarządzone na dzień 3 listopada 2013 r. - okręg nr 2 - - - -
Okręg wyborczy nr 3
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 4
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 5
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 6
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 7
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 8
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 9
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 10
Brak zmian