Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Szumowski Ryszard Sławomir KWW RYSZARD SŁAWOMIR SZUMOWSKI "WIS" 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-01 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b
Mandat nieobsadzony - 2010-12-01 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b 2010-12-17 - -
Brzuchalski Bogumił KW "WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA PP" 2010-12-17 Następny z listy: KW "WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA PP" - - - -
Okręg wyborczy nr 2
Stecka Zdzisław Józef KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-02-14 - naruszenie ustawowych zakazów łączenia mandatu z wykonywaniem funkcji lub prowadzeniem działalności gospodarczej; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2a
Sulima Tomasz Jakub KWW FORUM SAMORZĄDOWE POWIATU PISKIEGO 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-01 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b
Małż Jacek Jan KWW FORUM SAMORZĄDOWE POWIATU PISKIEGO 2010-12-17 Następny z listy: KWW FORUM SAMORZĄDOWE POWIATU PISKIEGO - - - -
Mandat nieobsadzony - 2011-02-14 - naruszenie ustawowych zakazów łączenia mandatu z wykonywaniem funkcji lub prowadzeniem działalności gospodarczej; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2a 2011-03-31 - -
Świeczka Lilia KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2011-03-31 Następny z listy: KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - - - -
Okręg wyborczy nr 3
Alicki Jan KWW PS JANA ALICKIEGO 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-01 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b
Leszczyńska Grażyna Anna KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-17 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Szymborski Andrzej Janusz KWW FORUM SAMORZĄDOWE POWIATU PISKIEGO 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-08-28 - utrata prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 3
Zarzecki Jacek KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-09-11 - utrata prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 3
Brenda Waldemar Jan KWW PS JANA ALICKIEGO 2010-12-17 Następny z listy: KWW PS JANA ALICKIEGO - - - -
Ziółkowski Marek Andrzej KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2010-12-30 Następny z listy: KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - - - -
Mandat nieobsadzony - 2012-08-28 - utrata prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 3 2012-09-26 - -
Rumiński Krzysztof KWW FORUM SAMORZĄDOWE POWIATU PISKIEGO 2012-09-26 Następny z listy: KWW FORUM SAMORZĄDOWE POWIATU PISKIEGO - - - -
Turski Jarosław Andrzej KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2012-12-27 Następny z listy: KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - - - -