Okręg wyborczy nr 2
Granice: Ruciane-Nida ulice: Jana Krajeckiego, Krótka, Kwiatowa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, Słoneczna, Zielona, Żeglarska
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
3 Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Gałczyńskiego 2, 12-220 Ruciane-Nida PowszechnyNieNie 1027 206
20,06%206202 98,06%
4 Zespół Szkół Samorządowych im. Agnieszki Osieckiej, ul. Gałczyńskiego 2A, 12-220 Ruciane-Nida PowszechnyTakNie 905 162
17,90%162160 98,77%
Podsumowanie1932368
19,05%36836298,37%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM SAMORZĄDOWE RUCIANE-NIDA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Siejk Daniel 34 Ruciane-Nida 139
38.40% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA FRANCZAKA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Franczak Paweł 32 Ruciane-Nida 74
20.44% Nie
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA DLA RUCIANEGO-NIDY - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Kossakowski Janusz Roman 53 Ruciane-Nida 149
41.16% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej