Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Kraszewski Bogdan KWW BOGDANA KRASZEWSKIEGO 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-09-26 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2012-09-26 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2012-12-23 Wybory samorządowe 2010 r. -
Bartkowska Elżbieta Marianna KWW ELŻBIETY MARIANNY BARTKOWSKIEJ 2012-12-23 Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Orzyszu, zarządzone na dzień 23 grudnia 2012 r. - okręg nr 1 - - - -
Okręg wyborczy nr 2
Marcinkiewicz Jarosław KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-07-31 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2012-07-31 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2012-10-21 Wybory samorządowe 2010 r. -
Grądzki Krzysztof KWW KRZYSZTOFA GRĄDZKIEGO 2012-10-21 Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Orzyszu, zarządzone na dzień 21 października 2012 r. - - - -
Okręg wyborczy nr 3
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 4
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 5
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 6
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 7
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 8
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 9
Brak zmian